Katılım Şartı

• Festival ön ö̈demesi, FestivalBudur ekibi tarafından belirtilen banka hesabına yatırılır.

• ̧Farkındalık Festivali katılımcısı festivale gelemediği takdirde, festival gününden 15 gü̈n ö̈ncesine kadar, festivale gelemeyeceği yönü̈nde FestivalBudur yetkilisine info@festivalbudur.org adresi üzerinden yazılı olarak bilgi vermez ise, festival ö̈demesi kendisine iade edilemez.

• FestivalBudur organizatörleri festival katılımcılarının talepleri doğrultusunda 1, 2 veya 3 kiş̧ilik odalardaki konaklamaları düzenler. Ancak FestivalBudur organizatörleri zorunlu hallerde odalarda konaklayan kiş̧i sayısında değ̆iş̧iklik yapabilir.

• Farkındalık Festivallerine katılacak kiş̧i, festival için düzenlenen otobüs organizasyonları ile festivale katılması halinde; otobü̈s yolculuklarında yaş̧anacak her türlü̈ kaza, sorun, ücret iadesi ve sair nedenlerden FestivalBudur’a bağlı merkez ve yetkililerinin sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

• Farkındalık Festivallerine katılacak kişi, festival organizasyonlarının düzenlendiği otellerde yaş̧anacak, otel konaklamasına iliş̧kin her türlüü kaza, sorun ya da aksaklıklardan, örneğ̆in otel yemeklerinden zehirlenme gibi, ve sair nedenlerden dolayı FestivalBudur ve yetkililerinin sorumlu olmadığ̆ını kabul ve taahhü̈t eder.

• Farkındalık Festivallerinde çalışmalara girecek kişi, sağ̆lık durumunun iyi olduğ̆u yö̈nü̈nde doktor kontrolünden geç̧tiğ̆ini ve çalışmalara katılmasında herhangi bir sağ̆lık engelinin olmadığ̆ını, Festivaldeki çalışmalarda yaş̧anacak herhangi bir sağ̆lık sorunundan FestivalBudur ve yetkililerinin sorumlu olmadığ̆ını kabul ve taahhü̈t eder.

EN